Zie ook:
vdTempel Bouw & Ontwikkeling
www.vdtempel.nl

Kwaliteit

SBIB:
SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode (gedragscode) hebben ingevoerd conform het SBIB model. Van Brakel Bouw, als onderdeel van v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling, heeft zich aan deze gedragscode geconformeerd en een externe toezichthouder ziet toe op de naleving. De gedragscode heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.

Download hier het SBIB-certificaat SBIB certificaat

Voor inlichtingen: www.sbib.nl

Bouwgarant:
Van Brakel Bouw, als onderdeel van v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling, bezit het Bouwgarant Keurmerk. Bouwgarant is het grootste keurmerk in de bouw. Circa 1.800 bouwbedrijven voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Hierop worden zij periodiek getoetst. Bovendien kunt u als u werkt met een Bouwgarant-aannemer, de VerBOUWgarantie afsluiten. Doelstelling van Bouwgarant is het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en bouwonderneming.

Download hier het Bouwgarant-certificaat Bouwgarant certificaat

Voor inlichtingen: www.bouwgarant.nl

Woningborg:
Van Brakel Bouw, als onderdeel van v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling, is aangesloten bij Woningborg NV. De Woningborggroep heeft meer dan 30 jaar ervaring met het verstrekken van waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen, die gebouwd worden door de deelnemende bouwondernemingen.De Woningborg Groep certificeert jaarlijks ruimt 25.000 woningen en appartementen.
Met een Woningborg certificaat zijn de kopers verzekerd van de afbouw van hun woning en dat de woning na de oplevering voldoet aan de garantievoorwaarden zoals vermeld in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Om deze garantie te kunnen verlenen toetst Woningborg alle plannen vooraf om eventuele gebreken achteraf zoveel mogelijk te voorkomen.

Download hier het Woningborg-certificaat Woningborg certificaat

Op www.woningborg.nl treft u allerlei informatie aan over de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling, wat de garantie inhoudt en wat u van Woningborg kunt verwachten.