Zie ook:
vdTempel Bouw & Ontwikkeling
www.vdtempel.nl

Organisatie

Van Brakel Bouw is gevestigd aan de Oranjeweg 70 in Zuid-Beijerland en beschikt over een goed geoutilleerde timmerwerkplaats, voorraadmagazijn en het benodigde bouwmaterieel.

Van Brakel Bouw is onderdeel van v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling uit Schiedam, een gerenommeerd aannemingsbedrijf, welke in 2003 het Predikaat "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" heeft ontvangen. Alle contacten met opdrachtgevers en leveranciers lopen via het kantoor in Schiedam, waar ook de administratie wordt gevoerd.

Als partner van Livingstone B.V. worden er door Van Brakel Bouw jaarlijks de nodige villa's en bungalows gebouwd (www.livingstone.org). Het bouwplan voor een villa of bungalow wordt in nauwe samenwerking met opdrachtgever en Livingstone opgesteld en uitgewerkt, waarna Van Brakel Bouw de regie overneemt en het project tot uitvoering brengt. In die gevallen waarin de opdrachtgever nog niet beschikt over een bouwkavel, kan Van Brakel Bouw ook hierin een rol vervullen.

Onze opdrachtgevers worden op een betrokken wijze begeleid gedurende het gehele bouwproces en bij alle beslissing welke genomen moeten worden. Door in te spelen op de wensen en eisen van de opdrachtgevers en alle overige bouwpartners, ontstaat al snel een bouwteam. Want bouwen doe je niet alleen, dat doe je samen. Door deze transparante werkwijze is er een goede basis voor vertrouwen waardoor er voor alle partijen, betrokken bij het bouwproces, voordeel behaald kan worden.

Maar Van Brakel Bouw bouwt niet alleen villa's en bungalows, ook andere bouwactiviteiten worden uitgevoerd zoals nieuwbouw van bedrijfspanden, verbouwingen, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Gedegen vakmanschap staat hierbij centraal.